Nedalco-Des-O Alcohol

Nedalco-Des-O Alcohol

Deb Instant Alcohol Foam Cartridge

Deb Instant Alcohol Foam Cartridge

Septiquad Desinfectie

Septiquad Desinfectie, 1902UN, 5ltr

€ 81,93
Beschikbaarheid: Op voorraad
Artikelnummer
085-213105-1

Septiquad Desinfectie, 1902UN, 5ltr

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT:
Toegstaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:
a. bacterieën en gisten op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard; echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op boerderijen;
b. bacterieën en schimmels alsmede Trichophyton interdigitale in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
c. bacterieën, schimmels en algen in recirculerende koelwater systemen alsmede in proceswater en in hulpstofdoseersystemen in de papier- en kartonindustrie alsmede de pateuriseer installaties en overige vormen van proceswater in bijvoorbeeld de suiker- en voedingsmiddelenindustrie met inachtneming an het gestelde onder "Gebruiksaanwijzing". Het middel mag uitsluitend worden toegepast met instemming van het per locatie bevoegd gezag voor kwalitatief waterbeheer;
d. groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

GEBRUIKSAANWIJZING:
Gebruik als desinfectiemiddel
De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inkwertijd nat blijven. Minimale inwerktijd 5 minuten. Indien behandelde oppervlakken me eet- en drinkwaren in contact kunnen komen is na de inwerktijd grondig naspoelen met met schoon water vereist. Op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard en voor algemeen gebruik is de gebruiksconcentratie 0,4% (40ml per 10 liter water). Voor gebruik in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor de volgende toepassingen:
• Oppervlakken (wanden, vloeren en meubelilair) met uitzondering van tbc-afelingen;
• Isolettes;
• Oppervlakken en apparatuur in keukens;
• Toiletten en overig sanitair;
• Instrumentarium (m.u.v. cystoscopen en andere delicate medische instrumenten): uitsluitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie.
Gebruiksverdunning 1:250, inwerktijd 5 minuten.

Gebruik in koelwatersystemen, pasteuriseerinstallaties en overige vormen van proceswater
Aanvangsdosering: Sterk verontreinigde systemen eerst schoonmaken voor de behandeling. Voeg eenmaal per week 50ml toe per m3 systeemvolume. Eventueel verhogen tot 400ml per m3 systeemvolume. Onderhoudsdosering: Voeg eenmaal per week 50ml toe per m3 systeemvolume; neemt de slijmvorming weer toe, dan de dosering verhogen.

Bestrijding bij groene aanslag
In de glasteelt Verwijdering van groene aanslag: Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 2,5%. Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil, enz. verwijderen door af te spuiten of te schrobben. Deze nabehandeling behoeft niet noodzakelijk op korte termijn te gebeuren, omdat dit middel geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit. Voorkomen van groene aanslag: Op schone ramen spuiten met een oplossing van 2,5%. Niet naspuiten. Door deze wijze van toepassen wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegen gegaan.
Op muren, daken, tegelpaden, flagstones, grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen, e.d.
Verwijderen van groene aanslag. Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5%. Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten. Opmerking: Dit middel wordt onwerkzaam wanner het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen. Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen die er resistent tegen zijn.

WAARSCHUWINGSZINNEN
Veroorzaakt brandwonden. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Niet roken tijdens gebruik. Bij aanraking met de ogen of de huid met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor het gezicht. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddelijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem direct dit etiket tonen).

Alleen vor professioneel gebruik.
Uitgebreide productinformatie en gegevensblad voor medisch personeel zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de fabrikant.

Inhoud: 5 liter

Download Safety Sheet:
 Septiquad
Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:Septiquad Desinfectie
Andere producten die mogelijk iets voor u zijn!